Us presentem l’esbós triat per a aquesta nova edició.
I RECORDAR!! FINS Al 30 DE JUNY ÉS EL TERMINI PER A ENVIAR ESPECTACLES DE CARA A la HUITENA EDICIÓ DE CIRC VORAMAR I MESQUECIRC
Ja queda poc temps per a presentar propostes professionals!!
Entra en la nostra web i participa.
https://circvoramar.com/participa