Confirmem canvi de data mateixa ubicació!!

30 DE SETEMBRE 1 D’OCTUBRE EN L’EMBULL 2 DE LA MARINA DE VALÈNCIA